Projektismertető

Projektismertető

Kedvezményezett neve:                                              Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata

Konzorciumi partner neve:                                        Dunatáj Alapítvány

Projekt címe:                                                             „Az én megyém! Az én történetem!”

A projekt azonosítószáma:                                          TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004

Szerződött támogatás mértéke:                                  145.000.000 Ft

Támogatás mértéke:                                                   100%  

A projekt megvalósításának kezdete:                         2021.12.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma:                       2023.05.31.     

A projekt tartalmának bemutatása:

A helyzetelemzés és az igényfelmérés alapján a projekt megvalósítása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét hozzásegíti jövőképének megvalósításához, azaz egy élhető, a társadalmi kohéziót erősítő és aktív vármegye kialakulásához. A programok elsődleges célcsoportja a vármegye fiatalsága és a fiatal felnőttek csoportjai, hiszen a terület szempontjából kiemelten fontos az, hogy az elkövetkező generációk tagjai érzelmileg minél erősebben kötődjenek a térség kulturális örökségeihez, hagyományaihoz és az életüket itt képzeljék el. Ennek magja az erős és aktív helyi közösségek mellett a helyi identitás megerősödése, valamint a felhalmozott kulturális örökség megosztása a vármegye lakosai között, amelyek nélkül a vármegye fejlesztési céljainak elérése is nehezebb lenne.

A projekt úgy dolgozza fel a vármegye 20. századi történetét, hogy az „elbeszélt történelem” (oral history) módszerét alkalmazza. A korszak fontos történeti eseményeit az emberi sorsokon keresztül átélhetővé, feldolgozhatóvá és a közösség tagjai számára hozzáférhetővé teszi. A program megvalósításának eszköze: dokumentum kisfilmek készítése a történeti események szereplőivel, illetve a filmek bemutatása a vármegye lakosságának.

A történelmi témákat megragadó alkotások egyik lényeges hatása az, hogy a dokumentumfilmes feltárás, valamint feldolgozás nyomán az addig alig kibeszélt közelmúltbeli események a közbeszéd, illetve a kollektív történelmi tudat részévé válhatnak. A személyes megközelítést használó dokumentumfilm összegyűjti és kritikailag vizsgálja a visszaemlékező elbeszélésekben létrejövő személyes történelmi tudást, majd a feltárt források kiértékelése alapján állításokat fogalmaz meg azokról a történeti eseményekről, jelenségekről és folyamatokról, amelyekre a személyes elbeszélések vonatkoznak. A közös múltra való emlékezés nélkülözhetetlen, mert ez adja egy térség meghatározó öntudatát. A közösségteremtésnek identitásképző és identitáserősítő funkciója van, amelyben a múlt és a jövő orientációs szerepet játszik. Vitathatatlan, hogy ebben a szellemi munkában a képzelőerőnek, a művészeti alkotásoknak, az emlékezetnek, a hagyományoknak és a kulturális sajátosságoknak van a legnagyobb szerepük. A dokumentum kisfilmek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 20. századi történetét dolgozzák fel öt részben.