Tematikus munkacsoport ülés – Nyíregyháza – 2019. november 25.

Időpont: 2019. november 25. 10:00
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. (Esélycentrum)
Téma: „A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, mindennapi kihívások a szolgáltatások elérése terén”
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A nyolcadik tematikus munkacsoport ülés Nyíregyházán, az Esélycentrumban került megrendezésre. A projekt felzárkózási munkatársai előadás keretében kiemelték, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján esélyegyenlőségi szempontból a fogyatékkal élők különösen hátrányos helyzetben vannak, hiszen testi, értelmi, vagy éppen érzékszervi hátrányuk megnehezíti, vagy teljes mértékben meggátolja a társadalmilag megszokott, illetve elvárt életvitel folytatását. A fogyatékkal élők számára problémát jelent a mindennapi tevékenységek (köz- és magánszolgáltatások) igénybevétele. Problémát okoz a bekapcsolódás az iskolai oktatásba, nehéz a szakképzettség megszerzése. Mindezek a munkaerő piaci integráció korlátját is jelentik sok esetben.
A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének elnöke, Balogh Zoltánné bemutatta az általa vezetett egyesület munkáját, illetve az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat. Az egyesület többek között a fogyatékkal élők számára nyújt tájékoztatást az általuk igénybe vehető támogatásokról, érdekképviseleti feladatokat lát el, gyógyászati segédeszközök igénylésében nyújt segítséget. A munkacsoport ülésen megvitatásra kerültek a fogyatékkal élőket érintő előítéletek leküzdésének lehetőségei, az akadálymentesítésre vonatkozó törvényi előírások.
A résztvevők kifejtették, hogy az érintette bevonása elengedhetetlenül fontos a szabályozási folyamatokba.
Szolgáltatási hiányként merült fel a megfelelő szakképzettséghez való hozzáférés hiánya. Kifejtésre került, hogy bár elérhető a speciális szakiskola, több szakmát nyújtó intézményre lenne szükség (pl.: nyomdász, varrónő).
A szakképzési lehetőségek számbavétele után az ülés résztvevői azt a következtetést vonták le, hogy minden esetben szükség van az egyéni képességek felmérésére. Az ülésen megállapítást nyert, hogy a mozgássérültekkel, fogyatékkal élőkkel és megváltozott munkaképességűekkel szembeni előítéletek tekintetében pozitív irányban történt változás az elmúlt évtizedekben, de van még tennivaló az esélyegyenlőség területén.