Megyei Felzárkózási Fórum – Nyíregyháza – 2019. december 10.

Időpont: 2019. december 10. 14:00 óra
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere. 5. (Megyeháza épülete – Alpár Ignác tárgyalóterem)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A negyedik alkalommal megtartott Fórum ülésén az alábbi témák kerültek feldolgozásra:

  1. Beszámoló a két Fórum ülés között eltelt időszak eseményeiről
  2. A Szolgáltatási Út Térkép c. dokumentum bemutatása.

A Fórum negyedik ülésén beszámoló hangzott el a 2019. szeptember 13-ai Fórum ülés óta eltelt időszak eseményeiről. A Fórum megjelent tagjai tájékoztatást kaptak a 2019. december 13-án Nyíregyházán megtartott tematikus munkacsoport ülésen, illetve a 2019. november 29-én Pátrohán megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényen feltárt együttműködési modellekről, illetve a feltárt szolgáltatási hiányokról.
A tagok értekeztek a két ülés között összegyűjtött „jó gyakorlatok”-ról, együttműködési modellekről, így például a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének érdekvédelmi tevékenységéről.

Rusinné dr. habil Fedor Anita a Szolgáltatási Út Térkép elkészítésével megbízott szakember bemutatta a Szolgáltatási Út Térkép felépítését és tájékoztatta a Fórum tagjait a dokumentum elkészítéséhez használt módszertanról. Ismertetésre kerültek azok a források, kérdőívek, amelyek a projekt során keletkeztek és feldolgozásra kerültek. A résztvevőknek lehetőségük volt reflektálni az elhangzottakra, feltehették kérdéseiket, megtették észrevételeiket. A Fórum azon tagjai részére, akik nem tudtak megjelenni az ülésen, e-mailben került kiküldésre a dokumentum, annak érdekében, hogy a Megyei Felzárkózási Fórum valamennyi tagja, meghívottja megtehesse javaslatait, észrevételeit. A releváns információk beépítésre kerültek a dokumentumba.

A Fórum tagjai felvetették – megyénk geopolitikai helyzetéből adódóan – a Szolgáltatási Út Térkép határon túli elemzését a jövőre vonatkoztatva.