Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nagyhalász – 2019. december 13.

Időpont: 2019. december 13. 13:00
Helyszín: 4485 Nagyhalász, Kossuth u. 8-10. (Multifunkcionális Szolgáltató Központ – Multiház)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010
A rendezvény célcsoportjai: nők, idősek
A szervezésben érvényesített szempont:

  • a családi szerepek, értékek erősítése
  • az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása
  • családi kohézió
  • generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége
  • érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

A projektben nyolcadik alkalommal került megszervezésre közösségi együttműködést erősítő rendezvény. A nők esetében kiemelésre került az atipikus foglalkoztatási módok hiánya, az idősek célcsoportjával kapcsolatban pedig az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez való hozzáférés problémája. Tájékoztatta a megjelenteket a projekt során – a nyugdíjas szervezetekkel kapcsolatban – már feltárt jó példákról, többek között beszélt a Szeretet Nyugdíjas Klub működéséről, mely jól példázza a generációk közötti együttműködést. Ezt követően Benedek Sándorné, a Nagyhalászi Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület elnöke mutatta be szervezetük működését, amely példaértékű a megyében, így jó gyakorlatként, együttműködési modellként szolgálhat. A 30 éve működő Egyesület aktívan részt vesz a város közösségi életében. Programjaikkal rendszeresen színesítik a város életét. Tagjai folyamatosan célokat tűznek ki maguk elé, mely aktív életmódra sarkallja az időseket, így az elmagányosodás veszélye is csökken.
A „Fontos Vagyok Magamnak” Egészség Klub vezetője, Oláhné Szilágyi Mária felhívta a figyelmet az egészségmegőrzés kiemelt fontosságára és bemutatta, hogy milyen lehetőségeket nyújt szervezetük a helyi nyugdíjasoknak és nőknek a szabadidő tartalmas és változatos eltöltéséhez a mentálhigiénia jegyében.
A rendezvény második felében a résztvevők közösségépítő foglalkozáson vettek részt, ahol a megyéből érkezett egyesületek képviselőinek lehetőségük nyílt az ismerkedésre, kapcsolatok kialakítására. A szabadfoglakozás és a szendvicsebéd keretében a felzárkózási munkatársak kötetlenül beszélgethettek a megjelentekkel a mindennapi életükben felmerülő szolgáltatási hiányokról, így például a tömegközlekedéssel kapcsolatos kihívásokról. Az érdeklődők életvezetési, mentálhigiéniás tanácsadásban részesültek.