Tematikus munkacsoport ülés – Baktalórántháza – 2020. július 27.

Időpont: 2020. július 27. 14:00
Helyszín: 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.
Téma: „A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának lehetőségei, hátránykompenzálás”
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A felzárkózási munkatárs ismertette a legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket a gyermekvédelem területén. Kiemelte, hogy a jogszabályok a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére törekszenek, a gyermeket családjából kiemelni csak a legvégső esetben lehet. Elmondta, hogy a jelzőrendszernek a gyermek veszélyeztetettségének megszűntetésében kiemelten fontos szerepe van, majd felhívta a figyelmet a szférában dolgozó szakemberek leterheltségére, a társadalmi megbecsülésük fontosságára. A rendezvényen több, a gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezet képviseltette magát (jelen voltak lakásotthon vezetők, nevelőszülő hálózat vezetők, védőnők, család- és gyermekjóléti központok vezetői). A meghívotti lista összeállításában – akárcsak az eddigi tematikus ülésekén – a Megyei Felzárkózási Fórum aktívan közreműködött. A résztvevők megfogalmazták, hogy mind az alapellátás, mind a szakellátás további fejlesztésére van szükség megyénkben. Komoly problémát jelent ezen a területen a humánerőforráshiány és a speciális lakásotthonok hiánya. Szükség van logopédusokra, pszichológusokra, fejlesztő pedagógusokra, illetve intézményi (infrastrukturális) fejlesztésekre. Aggasztó a gyermekek motiválatlansága és az egyre súlyosbodó drogfogyasztás. A résztvevők megállapították, hogy szükség van a hátrányos helyzetben lévő gyermekek szüleinek szemléletformálására („anyatréning, „apatréning”) annak érdekében, hogy a szülők ne hárítsák a pedagógusokra, illetve az alap- és szakellátásban tevékenykedőkre a problémák kizárólagos megoldását, hiszen gyermeknevelés területén a család szerepe az elsődleges és legfontosabb. Az ülésen összesen 45 fő vett részt.