Megyei Felzárkózási Fórum – Nyíregyháza – 2020. szeptember 30.

Időpont: 2020. szeptember 30. 14:00
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete – Bessenyei Nagyterem)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010
Az ötödik alkalommal megtartott Fórum ülésén az alábbi napirendek kerültek feldolgozásra:

  1. Beszámoló a két Fórum ülés között eltelt időszak eseményeiről
  2. Megyei Esélyteremtő Paktum előzetes egyeztetése, véleményezése.

A Megyei Felzárkózási Fórum ülésén a résztvevők tájékoztatást kaptak az előző – 2019. december 10-ei – Fórum ülés óta eltelt időszak eseményeiről, így a 2019. december 13-án Nagyhalászban és a 2020. március 5-én Tiszavasváriban megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényekről, illetve a 2020. július 16-án Záhonyban, a 2020. július 27-én Baktalórántházán, illetve 2020. szeptember 28-án Nyírmihálydiban megtartott tematikus munkacsoport ülésekről.
A Fórum fő témája a Megyei Esélyteremtő Paktum előzetes egyeztetése, véleményezése volt. A kommunikáció a felzárkózási munkatársak és a Fórum tagjai között ezen ülést megelőzően is élénk volt, hiszen a Megyei Esélyteremtő Paktum elkészítésében aktívan közreműködtek a tagok. A Megyei Esélyteremtő Paktum készítésében való részvétel a Fórum kiemelt feladata, hiszen a EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú projekt Szakmai Tervének megfelelően a dokumentum a Fórum által létrehozott olyan, a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények felhasználásával megoldásokat nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok orvoslására.
A felzárkózási munkatársak a Fórum tagjaitól előzetesen kérték, hogy küldjenek meg általuk ismert jó gyakorlatokat, melyek áttekintésre kerültek az ülésen. Jó gyakorlatnak, együttműködési modellnek nevezzük azokat a szakmai szempontból megalapozottan működő, modellértékű programokat, melyek az általuk kitűzött cél elérését illetően jelentős eredményeket tudnak felmutatni. Az esélyegyenlőség megteremtése szempontjából megyebeli jó gyakorlatnak, együttműködési modellnek számít az olyan innovatív folyamat, módszer, gyakorlat, egyéb típusú cselekvés, vagy ezek együttese, amelynek a gyakorlatban megtapasztalható, pozitív eredménye érzékelhető, adott esetben több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott, kipróbált, ezért hatékonyan adaptálható, fenntartható, fejleszthető, dokumentálható. A megküldött gyakorlatok részét képezik a Megyei Esélyteremtő Paktumnak, ilyen például a Most Élsz Kártya, mely a Most Élsz! Egyesület jó együttműködési modellje.
A készülő Megyei Esélyteremtő Paktum dokumentum felépítését Rusinné Dr. habil Fedor Anita (a dokumentum elkészítésével megbízott szakember) mutatta be. Az ülés interaktív volt, az instruktor és a felzárkózási munkatársak összegyűjtötték a Szolgáltatási Út Térképben felmerülő problémákat minden célcsoporttal kapcsolatban és az ülésen résztvevők kis csoportokban megoldási javaslatokat fogalmazhattak meg ezek tekintetében. Ezen javaslatokat összesítő táblázat a Megyei Esélyteremtő Paktum részét képezi. A rendezvényen 20 fő vett részt.