Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Nyíregyháza – 2021. június 15.

Időpont: 2021. június 15. 14:30
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. (Szentháromság háza)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010
A rendezvény célcsoportja: gyermekek, mélyszegénységben élők és romák
A szervezésben érvényesített szempont:

  • integráció erősítése, roma származású személyek nagyobb elfogadás érdekében
  • helyes gyermeknevelési modellek ismertetése
  • szülői kompetenciák megerősítése
  • a családi szerepek, értékek erősítése
  • az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása
  • családi kohézió, együttes élmények, biztonságérzet, bizalom kialakítás
  • érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése.

A tizenegyedik alkalommal megrendezett közösségi együttműködést erősítő rendezvényen együttműködési modellként a Huszártelepen folyó munka került bemutatásra. Vincze Sándor, a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője összefoglalta az elért eredményeket. Az óvodában és az iskolában főként halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vannak, hátránykompenzálással kapcsolatos munka folyik. Nevelési-oktatási tevékenységük eredményeként nagymértékben csökkent például az iskolai lemorzsolódás. Az intézményekben rendkívül fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartást, melyet bizalmi alapon igyekeznek kialakítani és törekszenek minden szülővel jó kapcsolatot ápolni. Kiemelésre került, hogy átlagosan egy iskolában 11,8 fő diákra jut 1 fő pedagógus, míg náluk ez az arányszám 5,8. Ez azért kedvező, mert így több időt tudnak a gyermekek személyre szabott fejlesztésére fordítani. Az intézményekben roma származású munkavállalók is dolgoznak, mely példaként szolgál mind a gyermekek, mind pedig a szülői közösség részére. A pedagógusok ismerik diákjaikat és családjaikat, a családon belüli problémákat.
A városrészen jelentős Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati szakembereinek tevékenysége. Igyekeznek az itt élők lakhatási nehézségeit enyhíteni. Az érintettek társadalmi integrációjában a lakhatási viszonyok rendezése meghatározó lépés. A város programjai komplexen, több síkon támogatják a családok felzárkózását: képzésekkel, tanácsadással, szociális szolgáltatásokkal. A rendezvény szervezése során a tolerancia, elfogadás szerepének hangsúlyozása, az integráció erősítése meghatározóak voltak. A családi életre nevelés mellett a rendezvény résztvevői adósságrendezési tanácsadáson is részt vehettek.
A rendezvényen összesen 55 fő vett részt.