Közösségi együttműködést erősítő rendezvény – Csenger – 2021. június 16.

Időpont: 2021. június 16. 10:00
Helyszín: 4765 Csenger, Ady Endre u. 7-11. (Művelődési Központ)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010
A rendezvény célcsoportja: fogyatékkal élők, nők, idősek
A szervezésben érvényesített szempont:

  • az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása
  • érzékenyítés, egymás elfogadásának közelítése
  • generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége.

A rendezvényen együttműködési modellként a csengeri civil szervezetek tevékenysége került bemutatásra. A városban található civil szervezetek értékteremtő, értékmegőrző tevékenyége példaértékű. A civilek a társadalom összetartozásához, hatékonyabb működéséhez járulnak hozzá, közösségépítő szerepük rendkívül fontos. A projekt felzárkózási munkatársa elmondta, hogy a projekt megvalósítása során szoros együttműködés alakult ki az esélyegyegyenlőségi célcsoportok tagjaival, valamint az őket képviselő szakemberekkel, civil szervezetekkel. Ahhoz, hogy a felzárkózás-politikai célkitűzések megvalósulhassanak, időre és kitartásra van szükség. Törekedni kell a hálózatosodás elősegítésére, ehhez pedig szükséges az a közösségépítés és összefogás, amely a helyi civil szervezeteket is jellemzi.
A rendezvényen a Támasz-Pont Fogyatékkal Élők Intézete jelnyelvi előadást tartott, majd a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület mutatkozott be. Az „Őszülő Fények” Nyugdíjas Egyesület és az ORFEUSZ Csenger Város Önkormányzat Ifjúsági Művészeti Közhasznú Egyesület előadása színesítette a programot. A rendezvény résztvevői között megtalálhatóak voltak a fogyatékkal élők, az idősek és a nők.
Az összefogás, amely ezt a programot is jellemezte elengedhetetlen annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai törekvések megvalósulhassanak. A Csengerben működő civil szervezetek a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatását tekintik fő feladatuknak, alapvetően szociális, kulturális céllal működnek. E célok megvalósítása érdekében segítik a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjait a szabadidő megszervezésében, kulturális programok szervezésében, az arra rászorulók részére tanácsadás nyújtásban, továbbá bemutató képzéseket és előadásokat is szerveznek.
A résztvevőknek lehetőségük nyílt közösségépítő foglalkozáson (kézműves foglalkozás: levendula zsák készítés, gyöngyfűzés) is részt venni. A rendezvényen a generációs kapcsolatok, valamint azok jelentősége, továbbá az egymásra figyelés, tolerancia szerepének hangsúlyozása volt a szempont.
A rendezvényen összesen 59 fő vett részt.