Felzárkózási Konferencia – Nyíregyháza – 2021. június 21.

Időpont: 2021. június 21. 10:00
Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete – Bessenyei Nagyterem)
Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Felzárkózási Konferenciájának keretében a felzárkózás-politika területén elismert szakemberek ismertették az aktuális felzárkózás-politika törekvéseit, tájékoztatást adva a Felzárkózó Települések Program országos és megyebeli aktuális helyzetéről. A rendezvény hozzájárult a hálózatosodás elősegítéséhez a jövőbeni megyei felzárkózási tevékenységek megvalósítása során.
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Korm. határozat alapján „Felzárkózó települések” elnevezéssel elindult az a hosszú távú kormányzati program, amely a következő években a legnehezebb helyzetben lévő településeket kívánja segíteni. A Kormány döntésének értelmében a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott településkörből összesen 300 nehéz helyzetű település kap segítséget a felzárkózáshoz. A „Felzárkózó települések” programról a Tutor Alapítvány elnöke, Fodor Éva beszélt.
Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Modellprogram vezetője a Jelenlét Programot ismertette. A programban nyújtott szociális, oktatási és lakhatási támogatás, a közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés köré szerveződő tevékenységek célja a halmozott hátrányokat csökkentő, a kirekesztettséget oldó, többirányú segítségnyújtás. A további programelemek erre alapozva, a helyiek segítségével felállított diagnózis mentén valósulnak meg.
Rusinné Dr. habil Fedor Anita a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának általános és tudományos dékánhelyettese a megye szociális hálózatának alapjairól beszélt, kiemelte a felsőoktatás fontosságát, továbbá, hogy a szociális hálózat alapjainak lefektetése esetén elengedhetetlen a kutatás, melyet az egyetemen végeznek.
Szabó Tamás a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke a szeretet és elfogadás fontosságára hívta fel a figyelmet. Álláspontja szerint nem szegregációs, vagy integrációs jelenségről kell beszélni, hanem preintegrációról.
Batári Zsolt, a Kedvesház Kollégium igazgatója beszámolt arról, hogy az intézmény története egészen a rendszerváltásig nyúlik vissza, de maga a Kedvesház Kollégium 25 éve működik. A Kedvesház Kollégium célja, hogy egyenlő esélyű hozzáférést biztosítson a roma/hátrányos helyzetű családoknak és gyerekeiknek szociális, oktatási, családgondozói, preventív gyermekvédelmi, egészségügyi területen egyaránt. A Kedvesház hídépítő szerepet tölt be az iskola, a kollégium és a család között.
Megállapítást nyert, hogy a hálózatosodást jó példákkal, együttműködési modellekkel támogatni szükséges. Az állam, az önkormányzatok, a szakigazgatás szerepe rendkívül fontos, de szükséges az egyházak és a civil szervezetek szakembereinek összefogása is annak érdekében, hogy a felzárkózás eredményes legyen. A konferencia felhívta a figyelmet arra is, hogy a felzárkózással kapcsolatos projektek/programok szinergiájára nagyobb hangsúlyt kell fektetni.
A rendezvényen összesen 114 fő vett részt.