Záró rendezvény – Nyíregyháza – 2021. június 30.

Időpont: 2021. június 30. 14:00

Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. (Megyeháza épülete – Bessenyei Nagyterem)

Projekt azonosítószám: EFOP-1.6.3-17-2017-00010

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat az EFOP-1.6.3-17-2017-00010 azonosító számú „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkózás-politikai együttműködési programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében záró rendezvényt tartott 2021. június 30-án. A Projektet az Önkormányzat a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósággal konzorciumban valósította meg. A projekt célkitűzése egy megyei szintű koordinációs és konzultációs csatorna létrehozása volt, melyen keresztül a felzárkózás-politika törekvései megyei szinten formát önthetnek. A megjelent vendégeket Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója köszöntötte, melyet követően Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke megnyitotta a rendezvényt. A Projekt céljai között szerepelt, hogy jó együttműködési modelleket, jó gyakorlatokat mutasson be, valamint feltárja a szolgáltatási hiányokat. Utóbbiban a rendezvények mellett nagy segítségre voltak a Helyi Esélyegyenlősségi Programok, melyek szerepéről Filep Sándor, Vásárosnamény Város Önkormányzatának polgármestere beszélt. A feltárt jó gyakorlatokról, együttműködési modellekről Nemes-Nagy Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének elnöke, Lakatos Sándor, a Hodászi Görögkatolikus Cigányparókia alelnöke, illetve Kisari Károly, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke beszélt.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által végzett koordinációs munka célja a tapasztalatok, a jövőbeli tervek, elképzelések megosztása volt a felzárkózás terén. A tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy célként kell kitűzni, hogy a felzárkózással kapcsolatos programok szinergiában valósuljanak meg. A résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt során elkészült két dokumentumról, a Szolgáltatási Út Térképről (továbbiakban: SZÚT) és a Megyei Esélyteremtő Paktumról (továbbiakban: MEP). A SZÚT középpontjában a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata áll, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra. A meglévő szolgáltatások lakossághoz történő elérésének beazonosítására a Helyi Esélyegyenlőségi Programok, a Járási Esélyteremtő Programterv, a tematikus munkacsoport ülések, a Megyei Felzárkózási Fórum ülések, továbbá a rendelkezésre álló megyei statisztikai adatok elemzése alapján került sor. A MEP a Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a SZÚT-on alapuló együttműködések gyűjteménye, amely a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldási javaslatokat fogalmaz meg a jelentkező hiányok orvoslására. Célként fogalmazódik meg a dokumentumban egy megyei szintű koordinációs és konzultációs fórum működtetése az olyan esélyegyenlőségi csoportok helyzetének megismerésére és javítására, mint a mélyszegénységben élők és a romák, a gyerekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők. A rendezvényen összesen 169 fő vett részt.